تهیه کننده بشکه پلاستیکی ۲۲۰ لیتری ترشی

تهیه کننده بشکه پلاستیکی ۲۲۰ لیتری ترشی

تهیه کننده بشکه پلاستیکی ۲۲۰ لیتری ترشی

تولیدی بشکه پلاستیکی ۲۲۰ لیتری دو دهانه

کد محصول:   bareel 12

موارد استفاده: در صنایع غذایی و دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه

ویژگی های محصول: این محصول دارای دو دهانه کوچک و بزرگ است و به دلیل بغل تخت بودن امکان چیدمان مناسب جهت حمل و نقل و انبارش بشکه ۲۲۰ لیتری را دارد

قطر دهانه:۴٫۵ سانتی متر                                               قطر بدنه:۶۰سانتی متر

 نام های دیگر محصول:

بشکه  ۲۲۰ لیتری دو دهانه صنایع غذایی،بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه چسب،بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه خیار شور،بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه رنگ،بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه ترشی،بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه رزین،بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه صنایع شیمیایی، بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه  پتروشیمی، بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه نفت،بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه آب اکسیژنه، بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه بنزین، بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه دو دسته، بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه گازوئیل
ارتفاع: ۹۴٫۵ سانتی متر
وزن:۹۳۰۰g                                                              رنگ های متعارف: آبی
مقدار تحمل بار: ۲۲۰ لیتر                                               تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این بشکه پلاستیکی۲۲۰  لیتری دو دهانه سبدپلاستیک با ارتفاع ۹۴٫۵ سانتی متر و قطر دهانه ۴٫۵ سانتی متر و قطر بدنه ۶۰ سانتی متر در صنایع غذایی (بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه خیار شور، بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه ترشی و …) که برای مواد غذایی از مواد Grade food استفاده میشود و صنایع شیمیایی ( بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه نفت، بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه بنزین، بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه گازوئیل) و صنایع چسب، صنایع رنگ و رزین و پتروشیمی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. وزن جنس با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تغییر می باشد و این محصول دارای دو دهانه کوچک و بزرگ است و به دلیل بغل تخت بودن امکان چیدمان مناسب جهت حمل و نقل و انبارش بشکه ۲۲۰ لیتری را دارد