انواع بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری صنایع رنگ و رزین

انواع بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری صنایع رنگ و رزین

انواع بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری صنایع رنگ و رزین

تولید بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری

کد محصول:   Barrel6-2

موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی،صنایع پتروشیمی،صنایع رنگ و رزین،صنایع چسب
نوع کالا: بشکه ۷۰ لیتری
ویژگی های محصول: این محصول دارای درب پرسی،تسمه فلزی ، بدون واشر می باشد و جای دسته ها روی بدنه قرار دارد
قطر دهانه:۳۵ سانتی متر                                               قطر کف:۳۲ سانتی متر
نام های دیگر محصول: بشکه ۷۰ لیتری صنایع غذایی،بشکه ۷۰ لیتری چسب،بشکه ۷۰ لیتری خیار شور،بشکه ۷۰ لیتری رنگ،بشکه ۷۰ لیتری ترشی،بشکه ۷۰ لیتری رزین،بشکه ۷۰ لیتری صنایع شیمیایی، بشکه ۷۰ لیتری پتروشیمی، بشکه ۷۰ لیتری نفت،بشکه ۷۰ لیتری آب اکسیژنه بشکه ۷۰ لیتری بنزین، بشکه ۷۰ لیتری دو دسته، بشکه ۷۰ لیتری گازوئیل                                                                                                                        ارتفاع: ۶۵٫۵ سانتی متر
وزن: سفید ۲۰۰کیلو آبی۲۲۰ کیلو                                                    رنگ های متعارف: آِّبی،سفید
مقدار تحمل بار: ۷۰ کیلو چگالی آب                                                 تعداد جایگیری در کانتینر: ۱۹۰۰عدد
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین
این بشکه ۷۰ لیتری پلاستیکی سبدپلاستیک با ارتفاع ۶۵٫۵ سانتی متر و قطر دهانه ۳۵ سانتی متر و قطر کف  ۳۲سانتی متر در صنایع غذایی (بشکه ۷۰ لیتری خیار شور، بشکه ۷۰ لیتری ترشی و …) که برای مواد غذایی از مواد Grade food استفاده میشود و صنایع شیمیایی ( بشکه ۷۰ لیتری نفت، بشکه ۷۰ لیتری بنزین، بشکه ۷۰ لیتری گازوئیل) و صنایع چسب، صنایع رنگ و رزین و پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد. وزن جنس با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تغییر می باشد. این محصول دارای درب پرسی،تسمه فلزی ، بدون واشر می باشد و جای دسته ها روی بدنه قرار دارد

تولیدبشکه ۷۰ لیتری دسته بغل صنایع غذایی

تولیدبشکه ۷۰ لیتری دسته بغل صنایع غذایی

تولیدبشکه ۷۰ لیتری دسته بغل صنایع غذایی

ساخت بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری دسته بغل

کد محصول:   Barrel5

موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی،صنایع پتروشیمی،صنایع رنگ و رزین،صنایع چسب

نوع کالا: بشکه ۷۰ لیتری دسته بغل

ویژگی های محصول:این محصول دارای دسته گوشواره ای،درب پرسی،کمربند پلاستیکی و بدون واشر است
قطر دهانه:۳۵ سانتی متر                                               قطر کف:۳۲ سانتی متر

 نام های دیگر محصول: بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل صنایع غذایی،بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل چسب،بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری دسته بقل خیار شور،بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل رنگ،بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل ترشی،بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری دسته بقل رزین،بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل صنایع شیمیایی، بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری دسته بقل پتروشیمی، بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل نفت،بشکه ۷۰ لیتری آب دسته بقل اکسیژنه، بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل بنزین، بشکه ۷۰ لیتری گازوئیل                                                                                                                                                   ارتفاع: ۶۵٫۵ سانتی متر
وزن:سفید ۲۲۵۰گرم،آبی۲۴۰۰ گرم                                    رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:۷۰ کیلو چگالی آب                                    تعداد جایگیری در کانتینر:۱۹۰۰عدد
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین

این بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل پلاستیکی سبدپلاستیک با ارتفاع ۶۵٫۵ سانتی متر و قطر دهانه ۳۵ سانتی متر و قطر کف  ۳۲سانتی متر در صنایع غذایی (بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل  خیار شور، بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل ترشی و …) که برای مواد غذایی از مواد Grade food استفاده میشود و صنایع شیمیایی ( بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل نفت، بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل بنزین، بشکه ۷۰ لیتری دسته بقل گازوئیل) و صنایع چسب، صنایع رنگ و رزین و پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد. وزن جنس با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تغییر می باشد این محصول دارای دسته گوشواره ای،درب پرسی،کمربند پلاستیکی و بدون واشر است