کارگاه ساخت بشکه واشر آب بندی با رینگ فلزی

کارگاه ساخت بشکه واشر آب بندی با رینگ فلزی

کارگاه ساخت بشکه واشر آب بندی با رینگ فلزی

ساخت بشکه پلاستیکی ۶۰ لیتری دهانه باز

کد محصول: Barrel4-3

موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی،صنایع دارویی

نوع کالا: بشکه ۶۰ لیتری دهانه باز

ویژگی های محصول: این محصول دارای واشر آب بندی با رینگ فلزی می باشد

قطر دهانه: ۳۱٫۵سانتی متر                                               قطر بدنه:۳۶٫۵ سانتی متر

نام های دیگر محصول: بشکه پلاستیکی ۶۰ لیتری صنایع غذایی،بشکه پلاستیکی ۶۰ لیتری چسب،بشکه ۶۰ لیتری خیار شور،بشکه ۶۰ لیتری رنگ،بشکه ۶۰ لیتری ترشی،بشکه ۶۰ لیتری رزین،بشکه ۶۰ لیتری صنایع شیمیایی، بشکه ۶۰ لیتری پتروشیمی، بشکه ۶۰ لیتری نفت،بشکه پلاستیکی ۶۰ لیتری آب اکسیژنه بشکه ۶۰ لیتری بنزین، بشکه ۶۰ لیتری دو دسته، بشکه ۶۰ لیتری گازوئیل

  ارتفاع: ۶۰ سانتی متر
وزن:  ۲۷۰۰g                                                           رنگ های متعارف: آبی
مقدار تحمل بار:۶۰ لیتر                                                  تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این بشکه ۶۰ لیتری دهانه باز پلاستیکی سبدپلاستیک با ارتفاع ۶۰ سانتی متر و قطر دهانه ۳۱٫۵ سانتی متر و قطر بدنه  ۳۶٫۵سانتی متر در صنایع غذایی (بشکه ۶۰ لیتری خیار شور، بشکه ۶۰ لیتری ترشی و …) که برای مواد غذایی از مواد Grade food استفاده میشود و صنایع شیمیایی ( بشکه ۶۰ لیتری نفت، بشکه ۶۰ لیتری بنزین، بشکه ۶۰ لیتری گازوئیل) و صنایع دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. وزن جنس با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تغییر می باشد.این محصول دارای واشر آب بندی با رینگ فلزی می باشد

کارخانه بشکه ۶۰ لیتری آب اکسیژنه

کارخانه بشکه ۶۰ لیتری آب اکسیژنه

کارخانه بشکه ۶۰ لیتری آب اکسیژنه

تولیدکننده بشکه پلاستیکی ۶۰ لیتری تک دهانه مکعبی

کد محصول:  Barrel4-2

موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی و…

نوع کالا: بشکه ۶۰ لیتری تک دهانه مکعبی

ویژگی های محصول: این محصول به دلیل شکل مکعبی در چیدمان وانبارش و حمل و نقل دارای ویژگی های منحصر به فردی است
قطر دهانه: ۴٫۵سانتی متر                                               قطر بدنه:۳۷ سانتی متر

 نام های دیگر محصول: بشکه پلاستیکی ۶۰ لیتری صنایع غذایی،بشکه ۶۰ لیتری چسب،بشکه پلاستیکی ۶۰ لیتری خیار شور،بشکه ۶۰ لیتری رنگ،بشکه ۶۰ لیتری ترشی،بشکه ۶۰ لیتری رزین،بشکه پلاستیکی ۶۰ لیتری صنایع شیمیایی، بشکه پلاستیکی ۶۰ لیتری پتروشیمی، بشکه ۶۰ لیتری نفت،بشکه ۶۰ لیتری آب اکسیژنه بشکه ۶۰ لیتری بنزین، بشکه پلاستیکی ۶۰ لیتری دو دسته، بشکه ۶۰ لیتری گازوئیل

  ارتفاع: ۶۲ سانتی متر
وزن: ۲۹۰۰g                                                            رنگ های متعارف: آبی
مقدار تحمل بار: ۶۰ لیتر                                                 تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این بشکه ۶۰ لیتری تک دهانه مکعبی باز پلاستیکی سبدپلاستیک با ارتفاع ۶۲ سانتی متر و قطر دهانه ۴٫۵ سانتی متر و قطر بدنه  ۳۷سانتی متر در صنایع غذایی (بشکه ۶۰ لیتری تک دهانه مکعبی خیار شور، بشکه ۶۰ لیتری ترشی تک دهانه مکعبی و …) که برای مواد غذایی از مواد Grade food استفاده میشود و صنایع شیمیایی ( بشکه ۶۰ لیتری تک دهانه مکعبی نفت، بشکه ۶۰ لیتری تک دهانه مکعبی بنزین، بشکه ۶۰ لیتری تک دهانه مکعبی گازوئیل) مورد استفاده قرار میگیرد. وزن جنس با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تغییر می باشد.