تولید بشکه پلاستیکی ۲۲۰ لیتری دهانه باز رنگ

تولید بشکه پلاستیکی ۲۲۰ لیتری دهانه باز رنگ

تولید بشکه پلاستیکی ۲۲۰ لیتری دهانه باز رنگ

ساخت بشکه پلاستیکی ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی

بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی

کد محصول:   Bareel 12-3      ۲۲۰ Litr

موارد استفاده: در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرد

نوع کالا: بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی

ویژگی های محصول: این محصول دارای رینگ فلزی و واشر آب بندی می باشد

قطر دهانه:۴۶٫۵ سانتی متر                                               قطر بدنه:۵۶٫۵ سانتی متر

 نام های دیگر محصول: بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی صنایع غذایی،بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی چسب،بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی خیار شور،بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی رنگ،بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی ترشی،بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی رزین،بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی صنایع شیمیایی، بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی پتروشیمی، بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی نفت،بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی آب اکسیژنه، بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی بنزین، بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی دو دسته، بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی گازوئیل

ارتفاع: ۹۵ سانتی متر
وزن: ۹۳۰۰g                                                             رنگ های متعارف: آبی
مقدار تحمل بار:۲۲۰  لیتر                                                 تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این بشکه پلاستیکی۲۲۰  لیتری دهانه باز با رینگ فلزی سبدپلاستیک با ارتفاع ۹۵ سانتی متر و قطر دهانه ۴۶٫۵ سانتی متر و قطر بدنه ۵۶٫۵ سانتی متر در صنایع غذایی (بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی خیار شور، بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی ترشی و …) که برای مواد غذایی از مواد Grade food استفاده میشود و صنایع شیمیایی ( بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی نفت، بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی بنزین، بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی گازوئیل) و صنایع چسب، صنایع رنگ و رزین و پتروشیمی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. وزن جنس با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تغییر می باشد و این محصول دارای رینگ فلزی و واشر آب بندی می باشد