پخش بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری رزین

پخش بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری رزین

پخش بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری رزین

تولید کننده بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری دو دهانه

کد محصول:  Barrel 6-70

موارد استفاده: صنایع دارویی،شیمیایی،نفتی و پتروشیمی

نوع کالا: بشکه ۷۰ لیتری دو دهانه

 ویژگی های محصول: این محصول دارای دو دهانه کوچک و بزرگ و دسته پلاستیکی می باشد
قطر دهانه:۵٫۷ سانتی متر                                               قطر بدنه:۳۷٫۵ سانتی متر

نام های دیگر محصول: بشکه ۷۰ لیتری دو دهانه چسب ،بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری دو دهانه رنگ، بشکه۷۰ لیتری دو دهانه رزین،بشکه ۷۰ لیتری دو دهانه صنایع شیمیایی، بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری دو دهانه پتروشیمی، بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری دو دهانه نفت،بشکه ۷۰ لیتری دو دهانه آب اکسیژنه، بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری دو دهانه بنزین، بشکه ۷۰ لیتری دو دسته، بشکه پلاستیکی ۷۰ لیتری دو دهانه گازوئیل

     ارتفاع: ۶۱٫۵ سانتی متر
وزن: ۳۰۰۰g                                                           رنگ های متعارف: آبی
مقدار تحمل بار: ۷۰ لیتر                                               تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین

این بشکه ۷۰ لیتری دو دهانه پلاستیکی سبدپلاستیک با ارتفاع ۶۱٫۵ سانتی متر و قطر دهانه ۵٫۷ سانتی متر و قطر بدنه  ۳۷٫۵سانتی متر در صنایع شیمیایی ( بشکه ۷۰ لیتری دو دهانه نفت، بشکه ۷۰ لیتری دو دهانه بنزین، بشکه ۷۰ لیتری دو دهانه گازوئیل) و صنایع چسب، صنایع رنگ و رزین و پتروشیمی و صنایع دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. وزن جنس با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تغییر می باشد. این محصول دارای دو دهانه کوچک و بزرگ و دسته پلاستیکی می باشد