تولیدی دبه پلاستیکی دو خط ۶ کیلویی ماست

تولیدی دبه پلاستیکی دو خط ۶ کیلویی ماست

تولیدی دبه پلاستیکی دو خط ۶ کیلویی ماست

دبه دسته فلزی ۶کیلویی دسته سیمی و بغل

دبه دسته فلزی ۶کیلویی دسته سیمی و بغل

دبه ها

کد محصول: Flask1

موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،
نوع کالا:دبه ۶ لیتری                                        ویژگی های محصول:دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد
قطر دهانه:۹ سانتی متر                                               قطر کف:۱۸ سانتی متر

 نام های دیگر محصول: دبه دو خط   ۶کیلویی ترشی، دبه دو خط ۶ کیلویی شیر، دبه دو خط ۶ کیلویی خیارشور، دبه دو خط ۶ کیلویی ماست، دبه دو خط ۶ کیلویی رزین، دبه دو خط ۶ کیلویی شیمیایی، دبه دو خط ۶ کیلویی بنزین
دبه دو خط ۶ کیلویی نفت، دبه دو خط ۶ کیلویی گازوئیل، دبه دو خط ۶ کیلویی چسب، دبه دو خط ۶ کیلویی شور

ارتفاع: ۲۳٫۵ سانتی متر
وزن:۲۲۵ گرم                                                                            رنگ های متعارف: سفید
مقدار تحمل بار: ۶ کیلوگرم                                                           تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی دو خط با ظرفیت ۶ لیتر دارای ارتفاع ۲۳٫۵ سانتی متر و قطر دهانه ۹ سانتی متر و قطر کف ۱۸ سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه دو خط ۶ کیلویی ترشی،دبه دو خط ۶ کیلویی شیر،دبه دو خط ۶ کیلویی خیارشور،دبه دو خط ۶ کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه دو خط ۶  کیلویی چسب، دبه دو خط ۶ کیلویی رزین، دبه دو خط ۶ کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه دو خط ۶ کیلویی بنزین، دبه دو خط ۶ کیلویی نفت، دبه دو خط  ۶کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند. تصاویر این نوع از دبه های سبدپلاستیک را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت مشاهده فرمایید.

انواع دبه پلاستیکی دو خط ۱۲ کیلویی چسب

انواع دبه پلاستیکی دو خط ۱۲ کیلویی چسب

انواع دبه پلاستیکی دو خط ۱۲ کیلویی چسب

دبه دسته فلزی و دسته بغل ۱۲ کیلویی

دبه دسته فلزی و دسته بغل ۱۲ کیلویی

دبه ها

کد محصول:   Flask2
موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،
نوع کالا:دبه ۱۲ لیتری
ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد
قطر دهانه:۹ سانتی متر                                               قطر کف:۲۱ سانتی متر

نام های دیگر محصول: دبه دو خط ۱۲ کیلویی ترشی، دبه دو خط ۱۲ کیلویی شیر، دبه دو خط ۱۲ کیلویی خیارشور، دبه دو خط ۱۲ کیلویی ماست، دبه دو خط ۱۲ کیلویی رزین، دبه دو خط ۱۲ کیلویی شیمیایی، دبه دو خط ۱۲ کیلویی بنزین،دبه دو خط ۱۲ کیلویی نفت، دبه دو خط ۱۲ کیلویی گازوئیل، دبه دو خط ۱۲ کیلویی چسب، دبه دو خط ۱۲ کیلویی شور

ارتفاع: ۳۸ سانتی متر
وزن:۳۵۰ گرم                                                                            رنگ های متعارف: سفید
مقدار تحمل بار:۱۲ کیلوگرم                                                         تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی دو خط با ظرفیت ۱۲ لیتر دارای ارتفاع ۳۸ سانتی متر و قطر دهانه ۹ سانتی متر و قطر کف ۲۱ سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه دو خط  ۱۲ کیلویی ترشی،دبه دو خط  ۱۲ کیلویی شیر،دبه دو خط ۱۲ کیلویی خیارشور،دبه دو خط  ۱۲ کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه دو خط ۱۲  کیلویی چسب، دبه دو خط ۱۲ کیلویی رزین، دبه دو خط  ۱۲ کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه دو خط  ۱۲ کیلویی بنزین، دبه دو خط  ۱۲ کیلویی نفت، دبه دو خط   ۱۲ کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند. تصاویر این نوع از دبه های سبدپلاستیک را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت مشاهده فرمایید.

فروش دبه دو خط ۲۰ کیلویی شور

فروش دبه دو خط ۲۰ کیلویی شور

فروش دبه دو خط ۲۰ کیلویی شور

دبه پلاستیکی دسته فلزی ۲۰کیلویی سه خط

دبه پلاستیکی دسته فلزی ۲۰کیلویی سه خط

 

کد محصول:  Flask3
موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،
نوع کالا:دبه ۲۰ لیتری
ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد
قطر دهانه:۱۲٫۵ سانتی متر                                              قطر کف:۲۶٫۵ سانتی متر

 نام های دیگر محصول: دبه دو خط  ۲۰کیلویی ترشی، دبه دو خط ۲۰ کیلویی شیر، دبه دو خط ۲۰ کیلویی خیارشور، دبه دو خط ۲۰ کیلویی ماست، دبه دو خط ۲۰ کیلویی رزین، دبه دو خط ۲۰ کیلویی شیمیایی، دبه دو خط ۲۰ کیلویی بنزین،دبه دو خط ۲۰ کیلویی نفت، دبه دو خط ۲۰ کیلویی گازوئیل، دبه دو خط ۲۰ کیلویی چسب، دبه دو خط ۲۰ کیلویی شور

ارتفاع: ۴۱ سانتی متر
وزن: ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم                                                              رنگ های متعارف: سفید
مقدار تحمل بار: ۲۰ کیلو                                                             تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی دو خط با ظرفیت ۲۰ لیتر دارای ارتفاع ۴۱ سانتی متر و قطر دهانه ۱۲٫۵ سانتی متر و قطر کف ۲۶٫۵ سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه دو خط  ۲۰ کیلویی ترشی،دبه دو خط ۲۰  کیلویی شیر،دبه دو خط  ۲۰ کیلویی خیارشور،دبه دو خط  ۲۰ کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه دو خط ۲۰  کیلویی چسب، دبه  دو خط ۲۰  کیلویی رزین، دبه دو خط  ۲۰ کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه دو خط ۲۰  کیلویی بنزین، دبه دو خط ۲۰  کیلویی نفت، دبه دو خط   ۲۰کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند. تصاویر این نوع از دبه های سبدپلاستیک را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت مشاهده فرمایید.

کارخانه دبه پلاستیکی سه خط ۲۳٫۵ کیلویی شیر

کارخانه دبه پلاستیکی سه خط ۲۳٫۵ کیلویی شیر

کارخانه دبه پلاستیکی سه خط ۲۳٫۵ کیلویی شیر

دبه دسته فلزی سه خط ۲۳٫۵ لیتری

دبه دسته فلزی سه خط ۲۳٫۵ لیتری

کد محصول: flask4

 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،

نوع کالا:دبه ۲۳٫۵ لیتری

ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد

قطر دهانه:۱۲٫۵ سانتی متر                                             قطر کف:۲۷ سانتی متر

 نام های دیگر محصول: دبه سه خط   ۲۳٫۵کیلویی ترشی، دبه سه خط ۲۳٫۵ کیلویی شیر، دبه سه خط ۲۳٫۵ کیلویی خیارشور، دبه سه خط ۲۳٫۵ کیلویی ماست، دبه سه خط ۲۳٫۵ کیلویی رزین، دبه سه خط ۲۳٫۵ کیلویی شیمیایی، دبه سه خط ۲۳٫۵ کیلویی بنزین،دبه سه خط ۲۳٫۵ کیلویی نفت، دبه سه خط ۲۳٫۵ کیلویی گازوئیل، دبه سه خط ۲۳٫۵ کیلویی چسب، دبه سه خط ۲۳٫۵ کیلویی شور

ارتفاع: ۴۳ سانتی متر
وزن:۶۰۰گرم                                                                             رنگ های متعارف:سفید
مقدار تحمل بار:۲۳٫۵ کیلو                                                           تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی سه خط با ظرفیت ۲۳٫۵ لیتر دارای ارتفاع ۴۳ سانتی متر و قطر دهانه ۱۲٫۵ سانتی متر و قطر کف ۲۷ سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه سه خط  ۲۳٫۵ کیلویی ترشی،دبه سه خط ۲۳٫۵  کیلویی شیر،دبه سه خط  ۲۳٫۵ کیلویی خیارشور،دبه سه خط  ۲۳٫۵ کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه سه خط ۲۳٫۵  کیلویی چسب، دبه  سه خط ۲۳٫۵  کیلویی رزین، دبه سه خط  ۲۳٫۵ کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه سه خط ۲۳٫۵  کیلویی بنزین، دبه سه خط ۲۳٫۵  کیلویی نفت، دبه سه خط   ۲۳٫۵کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند. تصاویر این نوع از دبه های سبدپلاستیک را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت مشاهده فرمایید.

دبه پلاستیکی سه خط ۲۵ کیلویی خیارشور

دبه پلاستیکی سه خط ۲۵ کیلویی خیارشور

دبه پلاستیکی سه خط ۲۵ کیلویی خیارشور

دبه پلاستیکی سه خط  ۲۵ کیلویی

دبه پلاستیکی سه خط ۲۵ کیلویی

کد محصول: Flask5
موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،
نوع کالا:دبه ۲۵ لیتری

ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد
قطر دهانه:۱۲٫۵ سانتی متر                                             قطر کف:۲۷ سانتی متر

نام های دیگر محصول: دبه سه خط  ۲۵ کیلویی ترشی، دبه سه خط ۲۵ کیلویی شیر، دبه سه خط ۲۵ کیلویی خیارشور، دبه سه خط ۲۵ کیلویی ماست، دبه سه خط ۲۵ کیلویی رزین، دبه سه خط ۲۵ کیلویی شیمیایی، دبه سه خط ۲۵ کیلویی بنزین،دبه سه خط ۲۵ کیلویی نفت، دبه سه خط ۲۵ کیلویی گازوئیل، دبه سه خط ۲۵ کیلویی چسب، دبه سه خط ۲۵ کیلویی شور

ارتفاع: ۴۶ سانتی متر
وزن:۶۵۰ گرم                                                                            رنگ های متعارف:سفید
مقدار تحمل بار:۲۵ کیلو                                                              تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی سه خط با ظرفیت ۲۵ لیتر دارای ارتفاع ۴۶ سانتی متر و قطر دهانه ۱۲٫۵ سانتی متر و قطر کف ۲۷ سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه سه خط  ۲۵ کیلویی ترشی،دبه سه خط ۲۵  کیلویی شیر،دبه سه خط  ۲۵ کیلویی خیارشور،دبه سه خط  ۲۵ کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه سه خط ۲۵  کیلویی چسب، دبه  سه خط  ۲۵کیلویی رزین، دبه سه خط   ۲۵کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه سه خط  ۲۵کیلویی بنزین، دبه سه خط ۲۵  کیلویی نفت، دبه سه خط   ۲۵کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند. تصاویر این نوع از دبه های سبدپلاستیک را میتوانید در پایین همین صفحه از سایت مشاهده فرمایید.

خرید دبه پلاستیکی چهار خط ۵۰کیلویی ترشی

خرید دبه پلاستیکی چهار خط ۵۰کیلویی ترشی

خرید دبه پلاستیکی چهار خط ۵۰کیلویی ترشی

دبه پلاستیکی چهار خط دسته فلزی ۵۰ کیلویی

دبه پلاستیکی چهار خط دسته فلزی ۵۰ کیلویی

کد محصول: Flask6

موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین،

نوع کالا:دبه ۵۰ لیتری

ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته گوشواره ای می باشد
قطر دهانه:۱۷٫۵ سانتی متر                                             قطر کف:۳۳ سانتی متر

 نام های دیگر محصول: دبه چهار خط   ۵۰کیلویی ترشی، دبه چهار خط ۵۰ کیلویی شیر، دبه چهار خط ۵۰ کیلویی خیارشور، دبه چهار خط ۵۰ کیلویی ماست، دبه چهار خط ۵۰ کیلویی رزین، دبه چهار خط ۵۰ کیلویی شیمیایی، دبه چهار خط ۵۰ کیلویی بنزین،دبه چهار خط ۵۰ کیلویی نفت، دبه چهار خط ۵۰ کیلویی گازوئیل، دبه چهار خط ۵۰ کیلویی چسب، دبه چهار خط ۵۰ کیلویی شور

ارتفاع: ۶۰ سانتی متر
وزن:۲۰۰۰ گرم                                                                          رنگ های متعارف: سفید
مقدار تحمل بار:۵۰ کیلوگرم                                                         تعداد جایگیری در کانتینر:
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

این دبه ی پلاستیکی چهار خط با ظرفیت ۵۰ لیتر دارای دو دسته پلاستیکی و ارتفاع ۶۰ سانتی متر و قطر دهانه ۱۷٫۵ سانتی متر و قطر کف ۳۳ سانتی متر مصارف متعددی از قبیل استفاده در صنایع مواد غذایی که از مواد Food Grade استفاده می شود (دبه چهار خط  ۵۰ کیلویی ترشی،دبه چهار خط ۵۰  کیلویی شیر،دبه چهار خط  ۵۰ کیلویی خیارشور،دبه چهار خط  ۵۰ کیلویی ماست) صنایع چسب و رزین(دبه چهار خط ۵۰  کیلویی چسب، دبه  چهار خط  ۵۰کیلویی رزین، دبه چهار خط   ۵۰کیلویی شیمیایی) و صنایع مواد شیمیایی ( دبه چهار خط  ۵۰کیلویی بنزین، دبه چهار خط ۵۰  کیلویی نفت، دبه چهار خط   ۵۰کیلویی گازوئیل ) دارد. این نوع دبه امکان تغییر وزن محصول را با توجه به نیاز مشتری مهیا میکند.